Zpět

DK5 26-004-H KS Elektromechanik pro TZ-UVP

KVALIFIKAČNÍ STANDARD 

NÁZEV

KVALIFIKAČNÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 5 „ELEKTROMECHANIK PRO TZ“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

26-004-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Mechanik výtahů a Technik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Montér výtahů“, „Montér výtahů specialista“ a „Servisní pracovník je součástí úplné kvalifikace „Mechanik výtahů

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Servisní pracovník“ a „Odborný servisní pracovník“ je součástí úplné kvalifikace Technik výtahů

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

Sektorová rada průřezová, Sektorová rada elektrotechnická, Sektorová rada energetiky, Elektrotechnický svaz český, Unie výtahového průmyslu ČR, NÚOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

Elektrotechnický svaz český

OBSAH KVALIFIKAČNÍHO STANDARDU

Přehled odborných způsobilostí k řádnému výkonu dílčí kvalifikace „Elektromechanik pro TZ“ (str. 2)

SCHVÁLENO

ESČ

Na zasedání Presidiální rady ESČ dne 27. února 2008

UVP ČR

Ve zkráceném řízení dne 28. května 2008

SEKTOROVÁ RADA  PRŮŘEZOVÁ

Na zasedání SR průřezové dne 12. března 2008

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

PLATÍ OD

 

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

Dílčí kvalifikace DK 5

ELEKTROMECHANIK PRO TZ

kvalifikační úroveň 3

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Kód

Název

Úroveň

A.1.E.1.1.800

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

3

A.1.E.1.1.801

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

3

A.1.E.1.1.802

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

3

C.6.E.1.1.012

Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

3

A.1.E.1.1.803

Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

3

A.1.E.1.1.090

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

3

A.2.E.1.1.909

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení

3

A.4.E.1.1.004

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

3

A.6.E.1.1.506

Diagnostikování poruch technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

3

A.8.E.1.1.012

Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole

3

C.1.E.1.1.093

Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

3

B.7.E.1.1.001

První pomoc při úrazu elektrickou energií

3

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název ÚK

Integrovaná

Mechanik výtahů

Integrovaná

Technik výtahů

 Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vazba na povolání: Mechanik výtahů a Technik výtahů

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci s následujícími sektorovými radami a zástupci následujících institucí:

-        Sektorová rada průřezová,

-        Sektorová rada elektrotechnická,

-        Sektorová rada energetiky

-        Elektrotechnický svaz český,

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR.
Zpět