Zpět

DK4 23-049-M KS Odborný servisní pracovnik

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

NÁZEV

KVALIFIKAČNÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 4 „ODBORNÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

23-049-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Technik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Servisní pracovník“ a „Elektromechanik pro TZ“ je součástí úplné kvalifikace „Technik výtahů“

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH KVALIFIKAČNÍHO STANDARDU

Přehled odborných způsobilostí k řádnému výkonu dílčí kvalifikace č. 4 „Odborný servisní pracovník“ (str. 2)

SCHVÁLENO

UVP ČR

Na zasedání prezidia UVP ČR dne 26. listopadu 2007

SEKTOROVOU RADOU PRŮŘEZOVOU

Na zasedání SR průřezové dne 11. prosince 2007

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

PLATÍ OD

 


KVALIFIKAČNÍ STANDARD

Dílčí kvalifikace DK 4

ODBORNÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK

kvalifikační úroveň 4

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Kód

Název

Úroveň

A.1.E.2.1.042

Orientace v právních předpisech a českých technických normách

4

A.1.E.1.1.008

Orientace v konstrukci výtahu

4

A.3.E.1.1.746

Provádění odborných prohlídek výtahu

4

A.4.E.1.1.019

Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

4

A.4.E.1.1.020

Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

4

A.3.E.1.1.747

Provádění odborných zkoušek výtahu

4

 

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název  úplné kvalifikace

Integrovaná

Technik výtahů

 

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ZÍSKÁNÍ TÉTO DÍLČÍ KOMPETENCE

Získání dílčí kvalifikace č. 3 „Servisní pracovník“

Dílčí kvalifikace č. 4 „Odborný servisní pracovník“ je nástavbou DK 3 „Servisní pracovník“. Před ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) DK 4 „Odborný servisní pracovník“ je tak nutné nejprve prokázat ověření odborných způsobilostí DK 3 „Servisní pracovník“, která obsahuje i další dílčí kvalifikaci č. 5 „Elektromechanik pro technická zařízení (TZ)“. Tuto podmínku je možné splnit:

·      předložením osvědčení o získání DK 3 „Servisní pracovník“, nebo

·      ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) uvedených u DK 3 „Servisní pracovník“ a DK 5 „Elektromechanik pro TZ“ před ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) DK 4 „Odborný servisní pracovník“.
Zpět