Zpět

DK2 23-047-H KS Montér výtahů specialista

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

NÁZEV

KVALIFIKAČNÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 2 „MONTÉR VÝTAHŮ SPECIALISTA“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

23-047-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Mechanik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Montér výtahů“, „Servisní pracovník a „Elektromechanik pro TZ“ je součástí úplné kvalifikace „Mechanik výtahů

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH KVALIFIKAČNÍHO STANDARDU

Přehled odborných způsobilostí k řádnému výkonu dílčí kvalifikace č. 2 „Montér výtahu specialista“ (str. 2)

SCHVÁLENO

UVP ČR

Na zasedání prezidia UVP ČR dne 26. listopadu 2007

SEKTOROVOU RADOU PRŮŘEZOVOU

Na zasedání SR průřezové dne 11. prosince 2007

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

PLATÍ OD

 


KVALIFIKAČNÍ STANDARD

Dílčí kvalifikace DK 2

MONTÉR VÝTAHŮ SPECIALISTA

kvalifikační úroveň 3

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Kód

Název

Úroveň

A.1.E.1.1.006

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

3

C.3.E.1.1.069

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě

3

C.3.E.1.1.070

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně

3

A.4.E.1.1.016

Měření elektrických veličin

3

C.4.E.1.1.050

Seřizování mechanických částí výtahu

3

A.4.E.1.1.017

Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže

3

A.4.E.1.1.018

Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže

3

 

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název  úplné kvalifikace

Integrovaná

Mechanik výtahů

 

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR

 

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ZÍSKÁNÍ TÉTO DÍLČÍ KOMPETENCE

1)   Získání dílčí kvalifikace č. 1 „Montér výtahů“

      Dílčí kvalifikace č. 2 „Montér výtahů specialista“ je nástavbou DK 1 „Montér výtahů“. Před ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) DK 2 „Montér výtahů specialista“ je tak nutné nejprve prokázat ověření odborných způsobilostí DK 1 „Montér výtahů“. Tuto podmínku je možné splnit:

·       předložením osvědčení o získání DK 1 „Montér výtahů“, nebo

·    ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) uvedených u DK 1 „Montér výtahů“ před ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) DK 2 „Montér výtahů specialista“.

2)  Získání dílčí kvalifikace č. 5 Elektromechanik pro technická zařízení (TZ)

 Nedílnou součástí ověření odborných způsobilostí (kompetencí) vztahujících se k elektrickým zařízením výtahů uvedeným v DK 2 „Montér výtahů specialista“, je ověření základních odborných způsobilostí (kompetencí) z oblasti elektrotechniky, které jsou uvedeny v dílčí kvalifikaci č. 5 „Elektromechanik pro TZ“. Tuto podmínku je možné splnit:

·    předložením osvědčení o získání DK 5 „Elektromechanik TZ“, nebo

·    ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) uvedených u DK 5 Elektromechanik pro TZ“ před ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) DK 2 „Montér výtahů specialista“.

 
Zpět