Zpět

DK1 23-046-H KS Montér výtahů


KVALIFIKAČNÍ STANDARD

NÁZEV

KVALIFIKAČNÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 1 „MONTÉR VÝTAHŮ“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

26-046-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Mechanik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Montér výtahů specialista“, „Servisní pracovník“ a „Elektromechanik pro TZ“ je součástí úplné kvalifikace „Mechanik výtahů

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH KVALIFIKAČNÍHO STANDARDU

Přehled odborných způsobilostí k řádnému výkonu dílčí kvalifikace č. 1 „Montér výtahu“ (str. 2)

SCHVÁLENO

UVP ČR

Na zasedání prezidia UVP ČR dne 26. listopadu 2007

SEKTOROVOU RADOU PRŮŘEZOVOU

Na zasedání SR průřezové dne 11. prosince 2007

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

PLATÍ OD

 

 

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

Dílčí kvalifikace DK 1

MONTÉR VÝTAHŮ

kvalifikační úroveň 3

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Kód

Název

Úroveň

A.1.E.1.1.005

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

3

A.4.E.1.1.015


Zaměřování šachty a strojovny výtahu

3

C.3.E.1.1.060

Usazování a montování šachetních dveří výtahu

3

C.3.E.1.1.061

Montování vodítek výtahu

3

C.3.E.1.1.062

Montování výtahového stroje

3

C.3.E.1.1.063

Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

3

C.3.E.1.1.064

Montování vyvažovacího závaží výtahu

3

C.3.E.1.1.065

Montování nosných prostředků výtahu

3

C.3.E.1.1.066

Montování omezovače rychlosti výtahu

3

C.3.E.1.1.067

Montování elektrické instalace výtahu v šachtě

3

C.3.E.1.1.068

Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)

3

 Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název  úplné kvalifikace

Integrovaná

Mechanik výtahů

  Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR
Zpět