UVP ČR
 
 Informace o UVP ČR
   Co je UVP ČR
   Předmět činnosti
   Etický kodex
   Seznam členů
 
 Kontaktní údaje
 
 Legislativa
   Právní předpisy
   Normy
   TNI
 
 Bezpečnostní rada VP
   Doporučení BR
 
 Informace
   UVP radí
   Výkladové dokumenty

 

 Vzdělávání
   Standardy VP
   Učební texty
 
 Projekty
 
 Partnerství
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla a chování člena unie

Vstupem do Unie výtahového průmyslu ČR (UVP) se člen UVP zavazuje respektovat dále uvedená pravidla chování

Člen si je vědom toho, že má-li UVP splnit své  úkoly při ochraně společných oprávněných zájmů, musí každý její člen dobré jméno UVP chránit a její cíle a záměry podporovat.

Proto se členové UVP zavazují:

    1) Ve své podnikatelské činnosti řádně plnit převzaté závazky, respektovat platné právní předpisy, zejména právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže a proti nekalé soutěži, technické předpisy, české technické normy a ostatní normativní dokumenty výtahového průmyslu, jakož i zásady poctivého obchodního styku. Člen proto

  • nepoužije v konkurenční soutěži nečestné prostředky, vede ji korektně a zákazníky získává kvalitou svých výrobků a služeb

  • v zájmu bezpečnosti dodržuje odpovídající požadavky technických norem a nevyhýbá se své zákonné odpovědnosti

  • považuje za nevhodné užívat nekalých postupů k zainteresování zaměstnanců jiného člena UVP či při získávání zaměstnanců zveřejňovat mzdové podmínky

   2)  Jako člen UVP

  • poskytovat UVP oprávněně vyžadované informace a řádně plnit i své další závazky vůči UVP, aktivně se podílet na činnosti jejích orgánů a respektovat jimi přijatá rozhodnutí

  • dbát o dobré jméno UVP a její propagaci

  • na jednání orgánů UVP dbát na dodržování platných pravidel hospodářské soutěže

Člen si je vědom toho, že jeho jednání podle těchto  Pravidel chování může být posuzováno Prezidiem UVP na základě stanov, a podrobí se jejím rozhodnutím. Podnikatelská  samostatnost člena, včetně jeho práva na členství v UVP rezignovat, tím není dotčena.

 

 

 

© UVP ČR, 2008